Wykładziny PCV atestowane w gabinetach stomatologicznych

Renowację wykładzin PCV (również wykładziny rozpraszające ładunki typu ESD) przeprowadza się w celu przywrócenia jej pierwotnego wyglądu oraz zabezpieczenia przed dalszym zużyciem, które następuje poprzez proces ścierania powierzchni. Przeprowadza się ją w kilku etapach i z użyciem profesjonalnej chemii i maszyn.

Poszczególne etapy zależne są od rodzaju wykładziny (np. atestowane do gabinetów stomatologicznych wykładziny Linoleum doczyszcza się innego rodzaju środkami chemicznymi. Ponadto przed procesem zabezpieczania dyspersjami polimerowymi wykładzinę należy zaimpregnować).

Wykładziny PCV są łatwiejsze do odnawiania i konserwacji.

Po procesie gruntownego doczyszczania chemiczno-maszynowego zabezpiecza się je powłokami polimerowymi, o podwyższonej wytrzymałości na ścieranie, do podłóg o dużym natężeniu ruchu.

Poszczególne etapy prac są opisane w artykule poświęconym wykładzinom PCV.